Krzysztof Sobieski   -   gens
poprzedni - 103 - nastÍpny