Krzysztof Sobieski   -   gens
poprzedni - 105 - nastÍpny