Krzysztof Sobieski   -   gens
poprzedni - 108 - nastÍpny