Stowarzyszenie Twórców Malarzy i Rzeźbiarzy

Tradycja wystawiania obrazów na Warszawskiej Starówce sięga lat 50-tych. Całkowicie zrekonstruowane Stare Miasto, wpisane na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO, to najważniejsze turystycznie miejsce w Warszawie, które zawsze przyciągało artystów. Prezentowane przez nich prace z dziedziny malarstwa, grafiki i rzeźby z czasem utworzyły największą czynną niezależnie od pory roku galerię plenerową w Polsce.

W okresie przemian ustrojowych naszego kraju, aby zachować niepowtarzalny i niezależny charakter Galerii, powstało Stowarzyszenie Twórców Malarzy i Rzeźbiarzy Starego Miasta (STMiR) zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Warszawie w dniu 16.05.1991r. Oprócz wystawiania prac ok. 50-ciu artystów na terenie Barbakanu, ul Nowomiejskiej, ul.Krzywe Koło, Stowarzyszenie jako organizacja społeczna bierze udział w życiu publicznym miasta np.w corocznych obchodach Dni Starówki, aukcjach charytatywnych i ważnych dla kultury narodowej wydarzeniach takich jak Kongres Kultury Polskiej 2000.

Do najważniejszych statutowych celów Stowarzyszenia należy: kształtowanie i upowszechnianie kultury plastycznej, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentów członków stowarzyszenia poprzez organizowanie wystaw, plenerów i wyjazdów edukacyjnych.

Obecne władze stowarzyszenia to:

Prezes - Piotr Kopeć
Sekretarz - Sebastian Sumara
Skarbnik - Tomasz Kwiatkowski


Zapraszamy do odwiedzenia nas na Starym Mieście w Warszawie przez cały rok w soboty, niedziele, święta i dni powszednie.


Przykłady naszej twórczości można obejrzeć na tej stronie internetowej z możliwością zamówienia konkretnych prac.